HILT black light theatre - reservations

https://hilt-theatre.cz

Potvrzovací email obdržíte do 24 hodin - you will receive email confirmation in 24 hours. 

Sezení není číslované - seats are not numbered. 

Divadlo se otevírá 10 minut před začátkem show - theatre opens 10 minutes before the start of our show.